sepak bhs jawa online dating - Uzivo cam4

To ne znači automaski da se radi o nekom poremećaju.

Većina ljudi je posesivna u podnošljivoj meri, koja ne prelazi granicu patološkog.

Dakle, ljubormora je prolazna a posesivnost često nije.

Za razliku od ljubomore, posesivnost je osećanje anksioznosti (koje može dostići i nivo panike) u čijoj su osnovi nerealistične procene pojedinca da može biti ostavljen/na, prevaren/na i odbačen/na.

Ova vrsta problema zahteva psihoterapijski tretman jer se sa godina progoršava.

Osoba godinama, postaje sve više anksiozna, agresivna i paranoidna, što je sve više udaljava od realnosti.

Za razliku od ljubomore, kod posesivnosti, bilo koji događaj (čak i izmišljen, trivijalan) može postati povod (okidač) za stalnu sumnju i strepnju. U osnovi može biti mehanizam projekcije (osoba svoj strah od odbacivanja prebacuje u spoljašnju realnost pripisujući ga nekim spoljašnjim uzročnicima).

Last modified 01-Dec-2017 20:58